رزرو هتل تفریحات کیش

آبشار آقبلاغ خلخال

آبشار آقبلاغ

آبشار آقبلاغ

استان اردبیل, خلخال

آبشار آقبلاغ خلخال-کلور در استان اردبیل واقع شده است. آق داغ (سفید کوه) به ارتفاع بیشینه 3322 متر از سطح دریا بلندترین نقطه شهرستان خلخال و مهمترین توده کوهستانی ناحیه مرکزی این شهرستان بشمار میرود. در دامنه‌های این رشته کوه چشمه سارهای فراوانی وجود دارد که تامین کننده آب جریانهایی چون میانرودان، گلبند رود، رودخانه زال و... میباشند. مهمترین چشمه این ناحیه که آبدهی قابل توجهی دارند، چشمه ...