رزرو هتل تفریحات کیش

آبراهه های تخت جمشید

مطالعه آبراهه‌های تخت جمشید کاشف اسرار هزاران ساله است

مطالعه آبراهه‌های تخت جمشید کاشف اسرار هزاران ساله است

رییس پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور گفت: مطالعه باستانشناسی در مورد بقایای گیاهی، انسانی، جانوری و رسوباتی که در طی زمان در آبراهه‌های تخت جمشید جمع شده به کشف اسرار گذشته کمک می‌کند. روح الله شیرازی در نشستی که یکشنبه شب در محوطه تخت‌جمشید به منظور تبیین ناگفته‌های کشف اخیر در آبراهه‌های این میراث […]