رزرو هتل تفریحات کیش

آبانگان

جشن های ایران باستان؛ آبانگان

جشن های ایران باستان؛ آبانگان

آبانگان، یکی دیگر از جشن های دوازده گانه سال است. روز دهم از آبان، به موجب تلاقی نام روز و ماه، جشن آبانگان برگزار می شد که مراسم ستایش و شادمانی و نیایش و عبادت، کنار چشمه سارها و رودها به انجام می رسید. آبان به معنای آب و هنگام آب است و یکی از عناصر پاک کننده نزد ایرانیان باستان بوده است. درباره پیدایش جشن آبانگان روایت است که در پی جنگهای طولانی بین ایران و توران، افراسیاب تورانی دستور ...