بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آباد بوم‌

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

ایران با کمبود آب مواجه است و اندوخته‌های آبی کشور تا نیم قرن آینده به صفر میرسد

برسد و از طرفی در پی این کاهش مستمر، سالانه ۱۰ دشت آبی کشور از مجموع ۶۰۰ دشت موجود دچار بحران می شوند که این مسئله بر وضعیت روستاهای کشور تأثیرگذار است. بیش از نیمی از آباد بوم‌های روستایی کشور در طول سه دهه گذشته خالی از سکنه شده‌اند این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تاکنون بیش از نیمی از...