رزرو هتل تفریحات کیش

آبادي ييلاقي اسفره

کوه آبادی ییلاقی اسفره (سیبره)

کوه آبادی ییلاقی اسفره (سیبره)

استان خراسان رضوی, فیض آباد

اسفره و یا با نام محلی آن سبیره، نام آبادی و کوهی در غرب روستای دوغ آباد مرکز دهستان مه ولات شمالی است. کوه اسفره با ارتفاعی معادل ۱۱۸۸ در مغرب روستای دوغ آباد واقع شده است و از آن چندین رشته قنات سرچشمه می گیرد. مجموع این قنوات آبادی و باغستانی را بوجود می […]