رزرو هتل تفریحات کیش

آئین نامه ثبت اثر

آئین نامه ثبت اثر در فهرست آثار ملی

آئین نامه ثبت اثر در فهرست آثار ملی

شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استناد قانون، راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ و آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب ۵/۵/۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران دستور العمل حاضر را با هدف ثبت میراث منقول […]