گنبد لیشتر

گنبد لیشتر در گچساران، گوشه ای دیگر از تاریخ را بر دوش می کشد. قسمت بالای گنبد به سان کلاهخود های جنگی سربازان است بادهای گرم و تند با برخورد به این گنبد رام و آرام مسیر تفرج خود را پیش می گیرند. گنبد لیشتر یکی از بناهای دوران سلجوقی است که از دل تمدن و معماری عصر خود سر برآورده است. چینش هنرمندانه سنگها و مهندسی قابل توجه ساخت این گنبد، آن را به گنبدی ماندگار در اعصار و دوران ها تا عصر معاصر کرده است. فاصله این اثر تاریخی تا گچساران 20 کیلومتر می باشد. 1141 گنبد لیشتر 1142 گنبد لیشتر 1143 گنبد لیشتر 1144 گنبد لیشتر 1145 گنبد لیشتر 1146 گنبد لیشتر 1147 گنبد لیشتر 1148 گنبد لیشتر
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.