باشگاه بانجی جامپینگ توچال

این باشگاه اولین باشگاه جامپینگ در ایران بوده ، شامل سکوی 40 متری پرش جامپینگ و همچنین پیست اسکیت می باشد که در هردو بخش با وجود مربیان متخصص و حرفه ای امکان آموزش ابتدایی و حرفه ای را به کلیه رده های سنی را دارد. (در حال حاضر ورزش بانجی مختص به آقایان است.) 2184 باشگاه بانجی جامپینگ توچال 2185 باشگاه بانجی جامپینگ توچال
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.