موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند

موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند با مشارکت بخش خصوصی در خانه تاریخی اعتمادی نیا واقع در بافت تاریخی بیرجند در ایام ا... دهه مبارک فجر سال 1391 راه اندازی و افتتاح گردید. این مجموعه که با تلاش وعلاقه فراوان (آقای احمد علی صادقی خراشاد) جمع آوری شده، شامل انواع لوازم معیشتی، ابزار و وسایل حرف سنتی و صنایع دستی، انواع پوشاک، ظروف و سایر لوازم زندگی و بازیهای محلی و.... می باشد. 42 موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند 43 موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند 44 موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند 45 موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند   47 موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.