تولید نیمی از آب تولیدی سالم کشور در زاگرس

تاریخ خبر:1393/12/14- مدیر طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی گفت: تنها صنعتی که در زاگرس می تواند جواب دهد گردشگری است البته منظور گردشگری پایدار است. به گزارش خبرنگار سرویس محیط زیست ایسنا،شیرین ابوالقاسمی در دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس ضمن بیان مطالب بالا اظهار کرد:متاسفانه در ساختار موجود تنوع زیستی در زاگرس مورد توجه قرار نگرفته است.لازم است به قوانین موجود توجه بیشتری کنیم. او با اشاره به بودجه طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی با اشاره به بودجه برنامه حفاظت پایدار زاگرس گفتن:برای سال ۹۴به عنوان سال قبل از برنامه ششم توسعه و سال های ۹۵تا ۹۹به تبعیت از محورهای کاری برنامه ۱۳میلیون و ۶۴۰ هزار و ۸۵ ریال به تفکیک ۴پروژه محاسبه شده است. او در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت:طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی در ۱۱استان و ۳۲میلیون هکتار زاگرس اجرا شده است. ابوالقاسمی تاکید کرد:زاگرس هنوز زنده است و سالانه به طور متوسط ۳۰۰تا ۸۰۰میلیمتر بارندگی دارد.بیش از ۵۰درصد از آب تولیدی سالم کشور در زاگرس تولید می شود،۵۰درصد از جنگل های رویشی کشور در زاگرس است اما اگر برنامه ریزان نگاه مدیریتی نداشته باشند تا ۵۰سال آینده بقیه جنگل های زاگرس از بین می رود. وی در ادامه گفت:کشت زیراشکوب،صید بی رویه، ناآگاهی جوامع محلی در تنوع زیستی زاگرس تاثیر منفی می گذارند. 763 تولید نیمی از آب تولیدی سالم کشور در زاگرس
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.