موزه نظامی سعدآباد

بناي اين ساختمان متعلق به دوران رضاخان است كه درسال 1317 هجري بازيربنايي درحدود3000متر مربع و در دو طبقه ونيم براي تاج الملوك همسردوم رضا شاه ومادر محمدرضا شاه ساخته شد. اين كاخ درسالهاي 52-1351 توسط واحد مهندسي كاخهاي سعدآباد بازسازي شدوسپس به شهرام پسربزرگ اشرف هديه شد. بناي موزه نظامي مربوط به دوران رضاخان بوده كه توسط شهرام پسر اشرف بازسازي و احياء گرديده و بنام كاخ شهرام معروف مي باشد كه در سال 1360 توسط سازمان عقيدتي ارتش جمهوري اسلامي ايران به منظور انتقال موزه نظامي از دانشكده افسري به اين مكان تغييراتي ايجاد گرديده است و در 31 شهريور سال 1362 در آستانه سومين سالگرد هفته دفاع مقدس بدست مقام معظم رهبري در پست رياست جمهوري گشايش و مورد بهره برداري قرار گرفت. موزه نظامي از دوران قاجاريه كم كم با جمع آوري ابزار ادوات جنگي ادوار قبل بصورت نمايشگاه جهت بازديد مقامات و سران داخلي و كشورهاي خارجي و آشنا كردن نسل جديد با نحوه ساخت و تزئينات ابزار ادوات جنگي يكي ديگر از اهداف حكومت بوده است كه اين موضوع در زمان حكومت پهلوي با اضافه كردن سلاحها و ساير ادوات اهدائي به پادشاهان قاجار ادامه يافت و در سال 1340 در حكومت محمد رضاشاه بصورت موزه نظامي در دانشكده افسري سابق ، دانشكده افسري امام علي (ع) فعلي برپا گرديد و بازديد از اين موزه مختص مقامات و سران ارتش ايران و كشورهاي خارجي بوده است. بخشهاي مختلف موزه سالن پوشاك ادوار مختلف ارتش ايران سالن سلاحهاي سرد سالن مدال و نشانهاي ارتش و سلاحهاي گرم اهدائي به سران ارتش سالن سلاحهاي سبك و سنگين سالن سلاحهاي خارجي با قدمت طولاني نظامی 1 موزه نظامی سعدآباد نظامی 2 موزه نظامی سعدآباد نظامی 3 موزه نظامی سعدآباد نظامی 4 موزه نظامی سعدآباد نظامی 5 موزه نظامی سعدآباد نظامی 6 موزه نظامی سعدآباد نظامی 7 موزه نظامی سعدآباد نظامی 8 موزه نظامی سعدآباد نظامی 9 موزه نظامی سعدآباد نظامی 10 موزه نظامی سعدآباد نظامی 11 موزه نظامی سعدآباد نظامی 12 موزه نظامی سعدآباد   منبع : مجموعه فرهنگی سعدآباد
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.