خانه خوشنویس مهریز

این خانه باغ در محله استهریج مهریز یزد در خیابان جمهوری واقع شده است .قدمت این بنا متعلق به دوره قاجار است . سازه های اصلی آن از خشت وگل بوده وبرای تزیینات نمای ساختمان از سیم گل ودمگیر یهای گچی بهر ه برده شده است .در دو ورود یک هشتی با سقف فیلپوش همراه با دمگیریهای گچی به چشم می خورد .پس از آن با چرخش نود درجه ورودی به بخش اصلی سکونت گاه وارد می شویم بنای اصلی تک جبهه ای بوده وروبه شرق نهاده شده است .بنا دارای فضاهایی چون اتاقهای نشیمن ،انبار ،اسطبل ،ومطبخ می باشد .سازه های اصلی بنا وضعیت خوبی دارد .وبا اندکی حفاظت تا سالیان متوالی می تواندحفظ شود .این بنا در تاریخ 16/10/1387به شماره 24410به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسید ه است. 213 خانه خوشنویس مهریز 214 خانه خوشنویس مهریز 215 خانه خوشنویس مهریز 217 خانه خوشنویس مهریز 218 خانه خوشنویس مهریز منبع : صداو سیمای یزد
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.