موانع اساسی سیاست گذاری گردشگری از نظر نخبگان

هدف این مقاله، طرح این سوال است که چرا علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های گردشگری در ایران، نتوانسته ایم در این عرصه توسعه یابیم. به نظر می رسد فارغ از کمبودها و موانع فیزیکی موجود، عوامل و موانع بسیار مهم تری وجود دارند که مقابل گسترش این صنعت قرار گرفته اند. برای فهم این موانع و تبیین آن، سعی گردید تا نظرات تعدادی از نخبگان کشور در مورد این عرصه اخذ شود و مورد تحلیل قرار گیرد. روش مطالعه کیفی برای جمع آوری و تحلیل روایت های نخبگان، مورد توجه این مقاله بوده است. تحلیل روایت ها به سوالات مصاحبه که در چارچوب سه نظریه اساسی فرهنگی بوده است، نشان می دهد که برخی نخبگان، علت اصلی عدم توسعه گردشگری را در موانعی همچون نبود زیرساخت های فیزیکی و عدم سرمایه گذاری لازم می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، موانع فرهنگی و فکری را نام می برند که ما را از رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده باز می دارند. سعیدی علی اصغر*,بهشتی سیدمحمد,رضوانی رضا * دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران منبع : پایگاه اطلاعات علمی 9639bf7608f2e5d72e68f74cecf20869 موانع اساسی سیاست گذاری گردشگری از نظر نخبگان برای دانلود متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید : Tourism47
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.