شهر زرآباد

شهر زرآباد در استان آذربایجان غربی وشهرستان خوی درطول جغرافیایی 44درجه و35 دقیقه و عرض جغرافیایی 38درجه و48دقیقه ودرارتفاع1796متری ازسطح دریا قرارگرفته است. این شهر درفاصله 42کیلومتری شهرستان خوی و170 کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی واقع میباشد. DSC00040 شهر زرآباد DSC00357 شهر زرآباد DSC00587 شهر زرآباد DSC0064171e45 شهر زرآباد
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.