اجرای تورهای علمی و فناورانه برای اصحاب رسانه

تاریخ خبر: ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران(istta) به نقل از ایرنا، پرویز کرمی با اشاره به نشست صمیمانه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اصحاب رسانه در مراسم ضیافت افطاری گفت: در این نشست و هم اندیشی ارتقاء سطح علمی و نیز برگزاری دوره های آموزشی، ارتقاء و فرهنگ سازی و نیز ترویج و کیفی سازی اطلاع رسانی علم و فناوری پیشنهادات مختلفی ارائه شد. وی ادامه داد که از جمله این پیشنهادات، بررسی برگزاری گردشگری و تور علمی برای خبرنگاران و اصحاب رسانه مورد استقبال اصحاب رسانه قرار گرفت. مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در نظر دارد با هدف آشنایی بیشتر اصحاب رسانه، مدیران، دبیران و خبرنگاران حوزه های مکتوب، شنیداری و تصویری حوزه های علمی رسانه های مختلف با پیشرفت ها و دستاوردهای علمی و فناورانه در کشور اقدام به برگزاری ˈتورهای علمیˈ به صورت یک یا چند روزه کند. کرمی با تاکید بر اینکه معرفی برنامه ها و فعالیت های این معاونت در دو سطح عمومی و اختصاصی(عموم جامعه و بدنه تصمیم ساز، صاحب نظران و کارشناسان کشور در حوزه علم و فناوری) از جمله اهداف برگزاری این بازدیدها است. مشاور رسانه ای رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: ایجاد بستر ذهنی و اطلاعاتی برای اجرای بهینه سیاست ها و برنامه های معاونت علمی و فناوری و کمک به عمومی تر شدن «گفتمان پیشرفت علم و فناوری» در جامعه که مورد رصد و تاکید رهبر فرزانه انقلاب است از دیگر اهداف این معاونت جهت برگزاری تور و گردشگری علمی محسوب می شود. همچنین به گفته کرمی برگزاری اینگونه سفرها به ارتباط مستمر، کیفی و مؤثر و نظام مند معاونت علمی با اصحاب رسانه های جمعی در بخش های مختلف بویژه علم و فناوری کمک می کند که این امر یکی از اهداف دارای اهمیت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در دولت تدبیر و امید به شمار می آید. کرمی به برنامه ریزی و جانمایی جهت برگزاری این تورها اشاره کرد و افزود: زمان و چگونگی برگزاری اینگونه سفرهای علمی به زودی اعلام خواهد شد تا اصحاب رسانه و علاقه مندان به شرکت در این سفرها، بتوانند برای حضور در این برنامه و آشنایی بیشتر با فضای علمی و فناورانه کشور با آمادگی بهتری شرکت کنند. مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تور و گردشگری علمی را در راستای اجرای راهبرد کلان نقشه جامعه علمی کشور دانست. وی افزود: اقدام های 9، 10، 11 این نقشه مبنی بر اﺧﺘﺼـﺎص ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی معاونت در فرهنگ سازی و ترویج ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻋﺎﻣﻪﻓﻬﻢ؛ با کمک رسانه ها، ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻋﻠﻤﻲ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺣﻮزه ﻋﻠـﻢ و ﻓﻨـﺎوری و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﻧﻈﺮﻳـﻪﭘـﺮدازی و ﻧﻘﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮه و نیز اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺟـﻮاﻳﺰ در ﺟﺸـﻨﻮاره ﻫـﺎ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن و در راستای «گفتمان پیشرفت علم و فناوری» است. 02200 اجرای تورهای علمی و فناورانه برای اصحاب رسانه
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.