آسیاب آبی اهل

آسیابی که به وسیله آب کاریز کار می کرده ور در دهانه تانگ مشهور به اَیلو یا اَهِلان واقع شده است – سدهای سه گانه ساروجی در دره اَیلوکه اکنون خرابه آن باقی است. اهل 1 آسیاب آبی اهل
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.