شهر تاریخی بوژگان

در ابتدای ورود به محوطه شهر قدیم بوزجان در ضلع شمال شرقی و در میان قبرستان قدیمی بر روی تپه ای کم ارتفاع بنای آجری مقبره شیخ ابوذر بوزجانی واقع شده است. ابو الوفا محمدبن یحیی بن اسماعیل بن عباس بوزجانی،ریاضی دان مشهور ایرانی بود که در سال 329ه.ق در شهر بوزجان پا به عرصه جهان گذاشت و بعد از طی دوره های علمی رهسپار بغداد شد و در رصدخانه آن شهر به مطالعه و تحقیق پرداخت. آرامگاه فعلی این عالم بزرگ مشتمل بر ایوان ورودی و فضای داخلی ساده ای است که در دوره قاجار بنیاد گرفته است. bojgan torbatjam شهر تاریخی بوژگان
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.