بیمارستان فیروزآبادی

بیمارستان فیروزآبادی یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای شهرری  است. یکی از جالب ترین و خاص ترین کتیبه های تهران، کتیبه ی نصب شده در بیمارستان فیروزآبادی است.این وقف نامه بر روی سردر قدیمی این بیمارستان قرار دارد.نوشته ای به خط عمادالکتاب با این مضمون که: این مریضخانه وقف است بر فقرا، رعایا و غربا و بیچارگان؛ لعنت بر کسی که تخلف نماید...این بیمارستان در شمال میدان اصلی شهر ری قرار دارد.مریض خانه فیروزآبادی در سال 1313 خورشیدی توسط آیت الله سید رضا فیروزآبادی در شهرری ساخته شد.این روحانی نیکوکار و مشروطه خواه که چهار دوره نماینده مجلس شورای ملی بود، جهت ساخت این بیمارستان برای فقرا حقوق چهار ساله ی خود را واگذار کرد تا با کمک دکتر امیراعلم(بنیانگذار جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران) یکی از بزرگترین و مجهزترین بیمارستان های تهران با ششصد تخت ساخته شود. بیمارستان فیروزآبادی همچنین دیوار به دیوار بیمارستان نیز مسجد فیروزآبادی ساخته شد و حاج آقا فیروزآبادی را پس از فوت در همین مجلس به خاک سپردند.جلال آل احمد، نویسنده ی مشهور ایرانی نیز در این مسجد دفن شده است.بیمارستان فیروزآبادی زمانی میزبان علمایی همچون آیت الله بروجردی و مرعشی نجفی و همچنین برخی از سیاسیون زمان پهلوی بوده است که برای درمان به این بیمارستان مراجعه می کرده اند. بیمارستان فیروزآبادی بیمارستان فیروزآبادی
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.