چشمه معدنی تلخاب لاسجرد

چشمه معدنی تلخاب لاسجرد با آبی به طعم تلخ و رنگ سبز با فوايد درمانی بسيار ويژه در فاصله 10 كيلومتری مركز شهرستان سرخه قرار گرفته است. چشمه معدنی تلخاب لاسجرد از ديرباز به دليل اينكه آبی به رنگ سبز و تلخ داشته، از سوی محلی های اين منطقه به تلخاب شهرت يافته است كه همواره مكانی برای مراجعه بومی های منطقه، ساكنان شهرستان ها و استان های مجاور بوده است.  تلخاب دارای دوچشمه آب معدنی است كه به دليل وجود گوگرد بسيار زياد، آب آن به رنگ سبز در آمده و طعم تلخی به خود گرفته و همين ماده معدنی باعث شده تا چشمه معدنی تلخاب لاسجرد با خاصيت های درمانی فراوانی برای بيماری هايی چون واريس، كهير، درد های مزمن سر، چشم، يرقان، زردی و گرمای بدن بسيار مفيد باشد. سرخه در 25 كيلومتری از مركز استان سمنان به سمت غرب در راه ارتباطی شرق به غرب كشور قرار دارد. سرخه يا همان سور، مركز شهرستان سرخه است و وجه تسميه نام اين منطقه به دليل وجود كوههايی به رنگ سرخ در اطراف آن می باشد كه در منابع قديمی نيز به دفعات متعدد از اين وجه تسميه نام برده شده است. از مركز اين شهرستان 10 كيلومتر به سمت غرب و روستای لاسجرد، تابلوی اعلانی به رنگ سبز با نوشته ای سفيد در سمت راست مسير با نام تلخاب، گردشگران را در رسيدن به اين منطقه بی نظير گردشگری و البته درمانی هدايت خواهد كرد. راه دسترسی اين چشمه معدني از ابتدای جاده اصلی كريدور غرب به شرق و بالعكس كشور، به طول 8 كيلومتر است كه مقدار 2 كيلومتر آن با آسفالتی نيازمند بازسازی پوشيده شده و باقی جاده خاكی است و پس از حداكثر 15 دقيقه ورودی چشمه معدنی ديده می شود. همواره در فضل تابستان گردشگران و مسافران بسياري از اين چشمه معدني بازديد كرده و ضمن استفاده از خواص طبيعی و درمانی آب اين چشمه، از مناظر بی نظير گردشگری آن ديدن می كنند. يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد ديگر اين چشمه معدنی تفاوت دمای آب در فصول مختلف است كه سرد بودن آب اين چشمه معدنی در فصل تابستان و گرمای آب در فصل زمستان باعث شده تا اين منطقه گردشگری در فصول مختلف مورد استقبال مسافران و گردشگران بسياری قرار گيرد. دبي آب خروجی اين چشمه معدنی بيش از 80 ليتر بر ثانيه تخمين زده شده است كه می توان از آن برای موارد بهداشتی و همچنين عمليات های توسعه ای و عمرانی در منطقه با توجه به كويری بودن و اقليم كم آب و خشک اين شهرستان با در نظر گرفتن الزام های زيست محيطی استفاده كرد. اقليم خاص اين منطقه با پوشش گياهي كه بر اثر خروجی آب چشمه در اطراف آن ايجاد كرده، گونه های جانوری مختلفی از جمله مرغابي و مرغ لجن خوار را به اين منطقه كشانده و اين مقوله در جذب گردشگران تاكنون بسيار تاثير گذار بوده است. تلخاب با ويژگی های منحصر به فردی كه بيان شد می تواند فرصتی مناسب جهت توسعه و رونق اقتصادی منطقه بويژه برای جوانان روستای لاسجرد باشد كه با در نظر گرفتن اعتبارات لازم جهت راه اندازی زيرساخت های مناسب، زمينه حضور سرمايه گذاران و البته ايجاد فرصت اشتغال براي جوانان و در بلند مدت نيز توسعه شاخص های اقتصادی منطقه را به همراه داشته باشد. چشمه معدنی تلخاب لاسجرد منابع: خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرگزاری ایسنا
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.