قله لوارک تهران

قله لوارک با ارتفاع حدود ۳۵۶۰ متر از سطح آبهای آزاد در ارتفاعات شمال تهران و در رشته کوه توچال است؛ این کوه یکی از سرچشمه های رودخانه کن است.قله لوارک از جمله قلل مرتفع رشته کوه توچال به شمار می رود که در شمال تهران واقع شده است. بهترین مسیر دسترسی به این قله از روستای رندان واقع در 20 کیلومتر پایتخت است. از روی قله می توانید منظره بسیار زیبایی را مشاهده کنید. اگر در میان خط الراس قرار گیرید در شرق شما و در دوردست قله توچال دیده می شود و غرب شما نیز گردنده مشهور لت قرار دارد. این گردنه در گذشته گذرگاه مهمی میان دو منطقه مهم شهرستانک و منطقه سولقان(کن، سولقان، رندون، تالون و سنگان) بوده است که گویا محل عبور و ترانزیت برنج های شمال به تهران نیز به شمار می رفته است. بعد از گردنه، قله های سه سنگ و منار و نهایتاً قله های ناز و کهار در دوردست در باختر دیده می شود. اسامی قله ها و نقاط مشهور خط الرأس غربی توچال که از قله توچال با 3950 متر ارتفاع شروع شده و با طول بیش از ۳۰ کیلومترتا جاده چالوس(پل خواب) ادامه دارد، به شرح زیر است: قله توچال، قله شاه نشین، قله بازارک، قله لوارک، گردنه مشهور لت، قله سه سنگ، قله منار و روستای مورود. قله لوارک تهران قله لوارک قله لوارک تهران قله لوارک قله لوارک تهران منبع : بزنیم بیرون
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.