ویژگیهای راهنمایان تور 3

در ادامه ویژگیهای راهنمایان تور در این مطلب به دانسته ها , قدرت اعتماد زایی می پردازیم . دانسته ها : راهنمایان تور باید از دانسته های متنوعی درباره فرهنگ محلی ونیز میهمانان همراه خود برخوردار باشد تا بتواند گاه با مقایسه و یا ذکر آنها به ایجاد و تقویت رابطه فرهنگی میان گردشگر و محیط همت گمارد . شایسته است که او لطیفه یا نکات قابل توجهی که می تواند نظر گردشگران را نسبت به محیط جلب کند و آنها را علاقه مند سازد در ذهن داشته باشد و حسب لزوم گاه در برخورد با مسائل و مشکلات ناخواسته و کوچکی که پیش روی گروه یا فردی از اعضای آن قرار می گیرد از آنها استفاده کند تا مشکلات غیر مهم جلوه کرده و حتی به عنصری خوشایند و شادی بخش مبدل شوند . به عنوان مثال اگر در حال بازدید از یک کبوتر خانه یا فضای مسجدی هستید که کبوتران در فراز آن پرواز می کنند و فضله ای روی دوش یکی از مسافران همراه شما بیافتد طبیعی است که این موضوع باعث رنجش او خواهد شد . یک راهنمای مطلع و زیرک در جنین شرایطی شاید حسب دانسته هایش از فرهنگ محلی به گردشگر مورد نظر و جمع همراه خواهد گفت که مردم محلی این واقعه را نشانه شادی و اتفاقی خوش یمن تلقی می کنند . حتی اگر گردشگر بانویی جوان است ممکن است به شرط صدق به او گفته شود که در فرهنگ محلی این واقعه را به فال نیک گرفته و نماد و نشانه ای از بازشدن بخت می دانند . ملاحظه می شود که رویدادی کوچک که در ابتدا نامناسب و زشت تلقی می شد می تواند به عنوان عنصری جذاب جلوه نماید و یه محور دقایقی از گپ زدن های شادی بخش میان مسافران بدل شود و این به هنر راهنمای تور بستگی دارد . قدرت اعتماد زایی : راهنمای تور باید قدرت قابل ملاحظه ای در برقراری ارتباط با مشتریان داشته باشد . او باید بتواند مشتر را به سوی خود جلب نموده اعتماد او را جذب کند و رابطه ای مناسب حال دو طرف میان خود و تک تک ایشان و نیز میان افراد جمع برقرار نماید . هر یک از مسافران دارای ویژگی های خاص خود ( سن , جنس ,موقعیت اجتماعی – اقتصادی و...)هستند این درست است که تدارک کنندگان تور کوشیده اند گروه مسافران تاحد ممکن همگن باشند اما به هرحال برای این همگنی درجه ای وجود دارد اینجاست که هنر راهنمای تور در پیوند زدن میان خود و ایشان و برقراری رابطه میان افراد این گروه جلوه گر می شود . انتظار آن است که افراد گروه پس از خاتمه سفر نه فقط یاد خوشی از ایام آن در ذهن داشته باشند و نکات بسیاری در خصوص مقصد آموخته باشند بلکه موضوع یافتن دوستانی جدید و برقراری پیوند هایی مستحکم میان ایشان باید دغدغه خاطر راهنمای تور باشد . در واقع موضوع لذت بردن از حضور در جمع و یافتن دوستان جدید از کلیدی ترین دلایل گرایش به استفاده از بسته های سفر جمعی به جای سفر انفرادی است . ویژگیهای راهنمایان تور 3
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.