ساز قرنه

قرنه سازی است قبومی که به طور معمول در محافل عروسی و جشن های میدانی نواخته می شود. جنس آن از نی است ولی باریکتر و کوتاه تر از ساز نی موسیقی سنتی یا لـله وا است. ساز قره از سه قسمت تشکیل شده است: سری، بدنه و شاخ دتار(دوتار). ساز قرنه به عنوان ساز محلی استان مازندران محسوب می شود. یکی از سازهای که رنگ و بوی مازندران دارد قرنه است. این ساز در بعضی از تصاویر و کتیبه های کهن دیده می شود. این سالها این ساز به اسم لطف الله سیفی بشلی شناخته می شود واینکه یکی از هنرجویانش در تکمیل نمودن و رفع ایرادات قرنه تلاش زیادی داشته است. این هنرمند خوش ذوق وچیره دست پرویز عبدالهی است. پرویز عبدالهی ولیک چالی متولد 1354 است. سال 1364 لله وا را نزد پدر آغاز کرد، مدتی را از حمید رضا طالبی وا آموخت. سال 1374از لطف الله سیفی قرنه آموخت . عبدالهی ، یک نت به قرنه اضافه کرد تا وسعت صدایی بیشتر پیدا کند. همچنین قرنه هایی ساخت که بعضی از قطعات دستگاه های ایرانی را می نوازد عبدالهی در بسیاری از گروه های مرکزی فعالیت دارد و در چندین آلبوم موسیقی نواخت. سه چکی اثری مستقل از پرویز عبداللهی و لطف الله سیفی است. در سالهای اخیر پرویز عبدالهی به همراه همسر هنرمندش گلدسته زارع با ساز دسر کوتن هنرنمایی می کنند. قرنه از خانواده سازهای بادی قمیش دار است که شباهت زیادی به ساز نی تکی رایج در منطقه بوشهر دارد. با این تفاوت که در انتهای آن، شیپوره ای از جنس شاخ حیوان اضافه کرده اند و قمیش آن نیز دقیقاً مانند قمیش نی تکی نیست. در نتیجه صدایش کمی با نی تکی جنوب ایران متفاوت است. این ساز منحصراً در شادمانی های مردم مازندران واقع در شمال ایران به همراه ساز کوبه ای دوسرکوتن نواخته می شود. ساختمان این ساز از سه قسمت تشکیل میشود:قمیش را از بالا به پایین شکاف میدهند. و انتهای آن را با نخ جهت هواگیری و جلوگیری از گسترش شکاف می بندند و هنگام نواختن برای بسته نشدن شکاف، لای آن را«خال مو» میگذارند. بدنه ی اصلی که از «نی» نازک ساخته شده، دارای چهار سوراخ در رو و یک سوراخ در پشت (جای شصت) می باشد. دهنه ای که شکل شیپوری داشته،از شاخ گاو درست می شود و برای تقویت صدا به عنوان خزانه به کار میرود. قرنه  ساز قرنه [video width="720" height="576" mp4="https://seeiran.ir/wp-content/uploads/2018/12/119988.mp4"][/video]
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.