عمارت آزاده قلعه چالشتر

در این بنا حاج مهدی خان آزاده چالشتری سکونت داشته و یکی از قدیمی ترین بناهای مسکونی استان محسوب میگردد و دارای سه نوع بافت متمایز متعلق به ادوار زندیه تا معاصر میباشد. معماری و تزئینات وابسته به آن و هنرهای چوبی و ارسی و پنجره‌ها حکایت از چیره دستی هنرمندان این دیار دارد. آزاده عمارت آزاده  قلعه چالشتر آزاده 1 عمارت آزاده  قلعه چالشتر
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.