لنج بوم مسی

تندیس لنج سمبلیک بوم مسی (جودالکریم) در ساحل بندرکنگ به دست ناخدایان قدیمی وملوانان وباهمکاری شورا وشهردار ومردم بندرکنگ ساخته شد . و درتاریخ 4اردیبهشت ماه 1386به طور رسمی افتتاح شد مشخصات لنج بوم مسی اصلی : این لنج درسال 1273هجری شمسی در ساحل بندرکنگ بین مسجد کزیتی وکاکا با مالکیت آقای کرچی ساخته شدکه ظرفیت آن حدود 700تن بوده است وبه علت بزرگی وعظمت آن قسمت اعظم لنج که در زیر آب قرار می گرفته با ورق های مس پوشانده بود این لنج بارهای تجاری به مقصد کشورهای آفریقایی وهندستان و پاکستان ویمن .....حمل می نموده است .سرنشینان آن در هر سفر حدود 60نفر به علاوه ی 2ناخدا بوده است وناخدایانی برجسته از جمله محمد علی عبدالله محمود (دریاگذر) ومحمد حسین ناخال و حاج عبدالله کرچی و خلفان احمد خلفان شوکتی و... در این لنج مشغول بکار بودند . حادثه ی غرق شدن لنج بوم مسی (به نقل از تنها باقی مانده ی لنج آقای موسی غلام پور) در سال 1323هجری شمسی این لنج با 64سرنشین به ناخدایی آقای کرچی و خلفان شوکتی ازبندرکنگ با حمل بار به ترتیب ازشهرهای بندرگوادر پاکستان ، بندر کراچی ، بندر ملیبار هند ، بمبیی ومانگرور وازمانگرور هندوستان به طرف دارالسلام (سواحل آفریقا)حرکت نمود وبعد از 8روز پیمودن مسیر دریایی (نیمی از راه مسیر) هواپیمای متعلق به کشور زاپن به آنها نزدیک وبا فیلم برداری از لنج دوباره برگشت ودر روز بعد زیر دریایی آن کشوربه انها ودو لنج دیگر که همراه آنها بود حمله نموده ولنج را غرق می کند 32نفر سرنشینان آن لنج همان موقع به شهادت می رسند و32 نفر که زنده مانده بودند بعد از 14شبانه روز سرگردانی در دریا امواج دریا آنان را به ساحل صعب العبور کشور سومالی آفریقا می رسند .بالا خره این 29نفربعد از 8ماه دوری ازشهر وتحمل گرفتاریها در ماه رجب به بندرکنگ رسیدندوخبر زجر آوراز دست دادن سایر افراد به خانواده های آنها دادند . لنج بوم مسی 113سال قبل در همن قسمت ساحل بندرکنگ ساخته شد امسال نیز اهالی شهر بندرکنگ تندیس این لنج را ساختند وبه یاد قربانیان حمله ی ناجوانمردانه به لنج بادبان های این لنج را بالا بردند. bom bom1
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.