پارک جنگلی روستای چاه خانی بوشهر

جنگل طبیعی چاه خانی که برخی از مردم آوا یا تعریف آن را از استان های همجوار بوشهر شنیده اند در واقع همان جنگل طبیعی عیسوند می باشد که به دلیل نزدیکی روستای عیسوند و چاه خانی در استان بوشهر بخی مردم آن را با عنوان جنگل چاه خانی نیز می شناسند که صحییح نمی باشد. درختان جنگلی در این پارک سبب می شود آدمی حس کند در جنگل طبیعی قرار گرفته است. شرایط آب و هوایی بوشهر گرم می باشد ولی با این وجود درخان موجود در این پارک به گونه ای می باشند که با کمترین مقدار آب و بدترین شرایط آب و هوایی نیز می توانند رشد کند و سرسبز بمانند. در ین پارک محوطه هایی طبیعی برای ورزش های همچون والیبال و فوتبال وجود دارد. برخی از درختان جنگل عیسوند در پاییز تابستان برگ هایشان سریع تر زرد می شود و ترکیب رنگ زیبایی به وجود می آورد.  پارک جنگلی روستای چاه خانی بوشهر
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.