سینما عصرجدید گرگان

سینما عصر جدید (سینما مولن‌روژ سابق) نام سینمایی در شهر گرگان است که در اوایل دهه ۴۰ ساخته شد و متعلق به اوانس آرامانیان بود. پس از مصادره اموال مالک سینما نام آن به سینما رسالت و سپس عصر جدید تغییر یافت. این سینما دارای دو سالن به ظرفیت‌های ۳۹۵ و ۹۵ نفر می‌باشد. مدیرسینما:آقای کاشفی آدرس:ایران-گلستان-گرگان-خیابان ۵ آذر تلفن:۰۱۷-۳۲۲۲۴۴۰۰ سینما عصرجدید گرگان سینما عصرجدید گرگان سینما عصرجدید گرگان سینما عصرجدید گرگان سینما عصرجدید گرگان سینما عصرجدید گرگان
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.