روستای زنبورک

زنبورک، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان قم در استان قم. این روستا در دهستان قنوات قرار دارد.  روستای زنبورک  روستای زنبورک  روستای زنبورک  روستای زنبورک  روستای زنبورک
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.