پیش‌بینی‌ WTTC از رشد گردشگری در 2017

شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی کلی وضعیت صنعت گردشگری در سال 2017 پرداخته و پیش‌بینی کرده که مشارکت مستقیم بخش سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان همچنان با رشد خوب و فزاینده‌ای نسبت به سال قبل ادامه پیدا خواهد کرد. براساس این گزارش، انتظار می‌رود در سال جاری میلادی ایجاد اشتغال با رشد کمتری نسبت به سال آینده اتفاق افتد و از این نظر باید موردتوجه قرار بگیرد؛ هرچند این میزان در بلندمدت ثبات خوبی دارد. این امر در مورد تعداد بازدیدکنندگان و گردشگران جهانی نیز موثر خواهد بود؛ اگرچه آهنگ رشد در این‌خصوص به اندازه کافی مطمئن به‌نظر می‌رسد. از نظر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیز رشد سرمایه‌گذاری در گردشگری با اندکی کاهش روبه‌رو خواهد بود. مشارکت گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهانی مشارکت مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2016 از سوی WTTC معادل با 2306 میلیارد دلار برآورد شده بود که حدود 1/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می‌داد. پیش‌بینی‌ها برای سال 2017 نیز این است که این رقم با رشدی 8/ 3 درصدی روبه‌رو خواهد شد و به 2/ 2394 میلیارد دلار خواهد رسید؛ امری که خود شاهدی محکم بر اهمیت یافتن این بخش در اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته است. این وضعیت طبعا در وهله نخست بر فعالیت‌های اقتصادی مستقیمی که در این‌خصوص انجام می‌شود، از جمله صنایعی همچون هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، خطوط هوایی وسایر خدمات حمل‌ونقل مسافر (جز خدمات حمل‌ونقل درون شهری) اثر خواهد گذاشت. با این حال این افزایش آهنگ رشد بر فعالیت‌های دیگری همچون صنایع تفریحاتی و رستوران‌ها نیز که مستقیما از جانب گردشگران حمایت می‌شوند و تقاضای آنها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، اثرگذار خواهد بود. همچنین گمانه‌زنی‌ها از این قرار است که مشارکت مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2027 با میانگین رشد 4 درصد در سال به رقم 1/ 3537 میلیارد دلار خواهد رسید. در سال 2016 مشارکت کلی بخش سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهانی، یعنی اگر مشارکت غیرمستقیم بخش سفر و گردشگری را که شامل اثرات ناشی از سرمایه‌گذاری، زنجیره تامین و اثرات درآمدی القایی است به مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی اضافه کنیم، به 3/ 7613 میلیارد دلار رسید که معادل 2/ 10 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است. طبق گزارش WTTC، انتظار می‌رود در سال 2017 این میزان با رشدی 6/ 3 درصدی همراه باشد ولی با رسیدن به رقم 7/ 7884 میلیارد دلار همچنان همان مقدار از سهم تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار داشته باشد. انتظار بر این است که این شاخص با افزایش سالانه 9/ 3 درصدی در سال 2027 به 9/ 11512 برسد که رقمی معادل 4/ 11 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در آن سال خواهد بود و این امر نیز به معنی افزایش سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و مهم‌تر شدن این صنعت خواهد بود. گردشگری و اشتغال در سال 2017 بنا بر گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، بخش سفر و گردشگری در سال 2016 توانست به‌طور مستقیم 108 میلیون و 741 هزار شغل به خود اختصاص دهد که رقمی حدود 6/ 3 درصد از اشتغال کل را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2017 نیز با رشد 1/ 2 درصدی این میزان به 111 میلیون و 13 هزار شغل برسد که از نظر سهم از اشتغال کل تفاوتی در آن مشاهده نمی‌شود. این میزان اشتغال بیشتر مربوط به هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، خطوط هوایی و سایر خدمات حمل‌ونقل (به جز خدمات حمل‌ونقل درون شهری) است. همچنین بخشی از این اشتغال از سوی رستوران‌ها و صنایع تفریحی مختلف ایجاد می‌شود. طبق این گزارش، مشارکت کلی بخش سفر و گردشگری در اشتغال با در نظر گرفتن اثرات گسترده‌تری که این صنعت بر سرمایه‌گذاری، زنجیره تامین و درآمدهای القایی داشته است، در سال 2016 به 292 میلیون و 220 هزار شغل رسید که حدود 6/ 9 درصد از کل اشتغال جهانی را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اشتغال با رشدی 9/ 1 درصدی در سال 2017 روبه‌رو خواهد بود و به 297 میلیون و 896 هزار نفر خواهد رسید که معادل با 7/ 9 درصد از اشتغال کل جهانی خواهد بود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که تا سال 2027، بخش سفر و گردشگری حدود 381 میلیون و 700 هزار شغل را در بر می‌گیرد که معادل 1/ 11 درصد اشتغال جهانی است و به‌طور متوسط نشان‌دهنده رشد سالانه 5/ 2 درصدی میزان اشتغال تا آن سال خواهد بود. تغییر تعداد گردشگران جهانی و سرمایه‌گذاری گردشگری در ادامه گزارشی که شورای جهانی سفر و گردشگری منتشر کرده است به وضعیت مخارج پولی بازدیدکنندگان خارجی از یک کشور (که همان صادرات گردشگر نیز خوانده می‌شود) اشاره شده و آن را عاملی کلیدی در مشارکت مستقیم بخش سفر و گردشگری در اقتصاد عنوان کرده است. در سال 2016 مخارج پولی گردشگران بازدیدکننده به 5/ 1401 میلیارد دلار می‌رسید و این در حالی است که در سال 2017 انتظار می‌رود رشدی 5/ 4 درصدی در این مورد دیده شود و جهان شاهد سفر حدود یک میلیارد و 290 میلیون و 780 هزار نفر گردشگر باشد. تا سال 2027 نیز پیش‌بینی شده که میزان بازدید گردشگران از کشورهای مختلف جهان در مجموع به 2 میلیارد و 42 میلیون و 420 هزار نفر برسد که نشان از اهمیت یافتن سفر و گردشگری در سطح جهان دارد. رقم مخارجی که از سوی این گردشگران خرج می‌شود نیز به‌طور متوسط با رشد سالانه 3/ 4 درصدی در هر سال به 2221 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین بررسی‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری صورت گرفته نشان‌دهنده این است که بخش سفر و گردشگری در سال 2016 موفق به جذب سرمایه‌ای حدود 5/ 806 میلیارد دلار شده است. پیش‌بینی‌های شورای جهانی سفر و گردشگری حاکی از این است که این میزان در سال 2017 نیز با رشد 1/ 4 درصدی همراه خواهد بود و در طول 10 سال آینده هر ساله به‌طور متوسط رشدی 5/ 4 درصدی را تجربه می‌کند تا در سال 2027 به رقم 1/ 1307 میلیارد دلار دست پیدا کند. سهم بخش سفر و گردشگری از کل سرمایه‌گذاری ملی نیز از 5/ 4 درصد در سال 2017 به 5 درصد در سال 2027 افزایش خواهد یافت. براساس گزارش مذکور، مخارج مربوط به سفرهای تفریحی و فراغتی 8/ 76 درصد از کل تولید ناخالص داخلی مستقیم این صنعت را در سال 2016 تشکیل می‌دادند و در عوض، سفرهای تجاری نیز حدود 2/ 23 درصد از کل مخارج صورت گرفته در این صنعت را در اختیار داشتند. پیش‌بینی‌ها بیانگر آن است که در سال 2017 با رشدی 9/ 3 درصدی در بخش سفرهای تفریحی روبه‌رو خواهیم بود و این رشد سالانه به‌طور متوسط با آهنگ 1/ 4 درصدی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، انتظار می‌رود مخارج مربوط به سفرهای تجاری نیز با رشد 4 درصدی در سال 2017 روبه‌رو باشد و پس از آن در طول 10 سال آینده منتهی به 2027 به‌طور متوسط در هر سال با آهنگ 7/ 3 درصدی رشد کند. از طرفی، بررسی مخارج مربوط به سفرهای داخلی و خارجی گویای آن است که 8/ 71 درصد از تولید ناخالص داخلی مستقیم بخش سفر و گردشگری در سال 2016 مربوط به سفرهای داخلی بوده؛ در حالی که 2/ 28 درصد از آن متعلق به بازدیدکنندگان خارجی بوده است. انتظارها بر این است که مخارج سفرهای داخلی در سال 2017 با رشد 7/ 3 درصدی مواجه شود و پس از آن نیز در فاصله سال‌های 2017 تا 2027 به‌طور متوسط سالانه 9/ 3 درصد رشد کند. همچنین، به نظر می‌رسد صادرات گردشگری یا همان میزان بازدیدکنندگان خارجی از کشورهای جهان در سال 2017 رشد 5/ 4 درصدی را تجربه کند و پس از آن نیز در فاصله 10 سال آینده به‌طور متوسط در طول هر سال تا 2027 رشدی 3/ 4 درصدی را تجربه خواهد کرد.  پیش‌بینی‌ WTTC از رشد گردشگری در 2017
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.