مسجد جامع قمصر

بنای مسجد جامع در محله پایین است . این مسجد در گذشته دارای صحن وشبستانهای تابستانی و زمستانی و صفه های متعدد با پایه های ضخیمی بوده است که در حال حاضر هیج گونه آثارهنری یا نوشته تاریخ داری در این مسجد باقی نمانده است . اما درخت چنار تنومند و کهنسال جلوی خان مسجد با محیط 15متر خود قدمت تاریخی این مسجد را گواه می دهد . 40 مسجد جامع قمصر 41 مسجد جامع قمصر
© 2021 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.