مراسم عروسی در فارس

در مراسم عروسی شیرازی ها ، خانواده ی داماد آیینه بزرگ را مقابل صورت عروس می گیرند آرام آرام به سمت خانه ی داماد حرکت می کنند . اگر آینه به هر علتی بشکند نشانه ی بدبخت شدن عروس در آینده است . پس از مراسم ، یکی از بزرگان خانواده عروس و داماد را دست به دست هم می دهد ، این شخص باید مراقب باشد که دست داماد حتما روی دست عروس قرار بگیرد . یکی از رسوم قدیمی شیرازی ها ، شستن انگشتان در جام گلاب است . عروس و داماد انگشت های کوچکشان را داخل گلاب شسته و هر کدام چند سکه در آن می اندازند . این گلاب پس از پایان مراسم عروسی ، پای درختی سبز ریخته می شود . 61 مراسم عروسی در فارس
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.