روستای حسین آباد کشکوئیه

روستای حسین آباد در منتهی الیه شمال غربی بخش کشکوئیه واقع شده است موقعیت ریاضی روستا به این شرح است : این روستا در عرض جغرافیایی 30 درجه و 37 دقیقه و 50 ثانیه شمالی از مدار استوا قرار دارد و همچنین طول جغرافیایی 55 درجه و 35 دقیقه و 11 ثانیه شرقی از نصف النهار مبداء قرار دارد . موقعیت نسبی : این روستا از سمت شمال به روستای بهشت آباد از بخش انار محدود می شود و از سمت جنوب به روستای علی آباد منتهی می شود از سمت شرق به کویر محدود می شود و ارتفاعات نوق روستا را از بخش فردوسیه جدا می سازد همچنین در طرف غرب روستا تقی آباد قرار دارد . طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن که در سال 85 صورت گرفت روستای حسین آباد دارای 319 خانوار بوده است و جمعیت روستا 1370 نفر بوده که از این تعداد 708 نفر مرد بوده و تعداد 662 نفر هم زنان را شامل می شده است . با توجه با آمار جمعیتی بالا : بعد خانوار روستا 2/4 نفر در هر خانه بوده است و همچنین نسبت جنسی روستا5/ 105 نفر مرد در برابر 100 نفر زن می باشد . همچنین از کل جمعیت روستا تعداد 957 نفر باسواد هستند که از این تعداد 524 نفر مرد و تعداد 434 نفر زن هستند . در مورد آمار باسوادی در سال 1385 بایستی گفت : 70 درصد از کل جمعیت روستا باسواد هستند که این در مورد مردان عدد 75 درصد و در مورد زنان عدد 65 درصد را به خود اختصاص داده اند . 51974918 روستای حسین آباد کشکوئیه
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.