منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه

منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه از توابع بخش کلاردشت شهرستان چالوس در استان مازندران است. در این منطقه در اغلب اوقات سال مه غلیظ و سیاه رنگی همه جارا پوشانده و از این جهت آن را سیاه بیشه نامیده اند. منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه بوسعت 9000 هکتار در استان مازندران واقع است. 413 منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه 412 منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه 410 منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.