مسجد میرزا محمد علی آمل

این بنا در نیاکی محله ذآمل و متصل به تکیه نیاکی واقع گردیده که در سال 1255 ه-.ق توسط میرزا محمد علی نیاکی بنا گردیده و در دوره های بعد، تغییرات و تعمییراتی در آن انجام شده است. بر بالای محراب، لوحه ای چوبین متضمن کتیبه ای مورخ 1255 ه-.ق نصب شده است. 323 مسجد میرزا محمد علی آمل
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.