پارک سرباز مشگین شهر

این پارک تازه تاسیس روبروی پادگان شهید بیگلری احداث شده است و محل مناسبی برای ملاقات خانواده های سرباز ها می باشد . آدرس : اردبیل - مشگین ‌شهر روبروی پادگان شهید بیگلری 1345 پارک سرباز مشگین شهر 1346 پارک سرباز مشگین شهر 1347 پارک سرباز مشگین شهر 1348 پارک سرباز مشگین شهر 1349 پارک سرباز مشگین شهر 1350 پارک سرباز مشگین شهر 1351 پارک سرباز مشگین شهر
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.