امامزاده سیدمحمد و سیدابراهیم زیارتگاه

در ۱۰ کیلو متری جنوب شرقی شهرستان شهرضا قریه ای وجود دارد که زیارتگاه نامیده می شود .در این قریه دو امامزاده به نامهای سیدمحمد و سیدابراهیم از فرندان امام موسی کاظم (ع) امام هفتم شیعیان به خاک سپرده شده اند . از این نظر این قریه به زیارتگاه معروف شده است. سر این دو امامزاده در شیرازدر حرم سید محمد در صحن شاهچراغ و در حد شرقی است . این امامزاگان به دستور حاکم اموی شیرازو اعزام مامورین قتله در شهرضا و در محل زیارتگاه انجام شد و سرهای آنان طبق رسوم آن دوره جهت اطمینان حاکم اموی از قتل آنان به شیراز برده شد ه و در این محل یعنی سید محمد به خاک سپرده شده است . بر روی قبور فوق گنبدی قرار دارد ،سبک معماری بنا متعلق به عهد سلجوقی است . ساختمان گنبداین امامزداه بطرز بسیار جالبی بنا شده است . گنبد از سه قسمت تشکیل شده است . پایه که به شکل دایره است .بر روی دایره یک ۱۲ ضلعی قرار دارد و بعد از آن هرم دوازده پایه ای ساخته شده است .در روی هر ضلع این گنبد نام ائمه اطهار (ع) با کاشی و به خط کوفی نوشته شده است این گنبد بر روی حرم بنا شده است . داخل حرم به شکل منشور و سقف آن که داخل گنبد است به شکل مخروط می باشد ارتفاع سقف تا کف ۱۸ متر در وسط بوده و ضریح روی قبر قرار دارد که از چوب جنگل بوده و تزییناتی ندارد . در داخل حرم و در سمت جنوب یک محراب ساخته شده و اطراف آن بر یک زمینه گچ بری سوره توحید نوشته شده است و روی گچ بریها را نقاشی قهوه ای تیره پوشانده و دراطراف آن آیه الکرسی منقوش شده است . در بالای در ورودی صلوات بر محمد و آل محمد منقوش است . در گوشه جنوب شرقی داخل حرم یک آجر به شکل مربع مستطیل در یک زمینه فیروزه ای قرار دارد .روی آجر فوق شکل کشکول برجسته ای قرار دارد به طول و عرض ۳۰ ×۴۰ سانتیمتر و کلماتی از قرآن را در بر دارد . این آجر قبلا در ایوان جنوبی بوده که هم اکنون به حرم منتقل شده است . در دو طرف حرم دو ایوان وجود دارد که یکی در سمت مغرب و دیگری در سمت جنوب واقع شده است .در ایوان جنوبی نقاشی های بسیار زیبا و ارزنده دیده می شود که با گذشت زمان آثار ارزنده آن حفظ شده است .در قسمت جنوبی ایوان به خط ثلث نوشته شده ( عمل از سیف ا… ) و در بالای این در یک قاب آینه کاری شده وجود دارد که آینه کاری آن از بین رفته وفقط قسمت جنوبی آن باقی است . در جلو ایوان یک صحن بسیار وسیع ساخته شده که ساختمان این بنا از این صحن آغاز می گردد . سید محمد 2 امامزاده سیدمحمد و سیدابراهیم زیارتگاه سید محمد امامزاده سیدمحمد و سیدابراهیم زیارتگاه سیدمحمد 1 امامزاده سیدمحمد و سیدابراهیم زیارتگاه
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.