رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

قورچی باشی

قورچی باشی

قورچی باشی

استان مرکزی, قورچی باشی

دارد.تاسیس شهرداری این شهر به سالهای اخیر باز می‌گردد و تقریبا می‌توان گفت هنوز حال و هوای روستا گونه خویش را حفظ کرده است. ساختار این شهر در ابتدا از دو روستا تشکیل شده بود که نامهای انها عبارتند از "قورچی باشی " و "قلعه سیبک" که قورچی باشی قسمت شرقی و قلعه سیبک قسمت غربی این شهر را تشکیل داده اند.این شهر در مسیر عبوری خمین به شازند قرار...