بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نودشه

نودشه

نودشه

استان کرمانشاه, نودشه

شهر نودشه در غرب استان کرمانشاه ودر ۳۲ کیلومتری شمال غرب شهرستان پاوه قرار دارد .این شهر در ۱۱ ۳۵ عرض جغرافیایی و ۴۶ ۱۵ طول جغرافیایی و در ارتفاع متوسط ۱۴۵۰ متری از سطح دریا واقع است میانگین بارندگی در طول سال در سالهای پر بارش بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میل یمتر در نوسان بوده میانگین دمای سالانه چیزی حدود ۲۰ درجه سانتیگراد است جمعت شهر نودشهدر حدود ۵۰۰۰...