بلیط هواپیما

فهرج

لیست مطالب بر اساس :
روستای برج معاذ

روستای برج معاذ

روستای برج معاذ مرکز دهستان برج معاذ درفاصله ۸کیلومتری جنوب شهرفهرج مرکز شهرستان فهرج قرار دارد واز طرف شمال به روستاهای جهان آبادبالاوجهان ابادبایین -از طرف مشرق به روستای سنی نشین برزنگ -ازطرف جنوب به روستاهای اکبراباد وزمان اباد وازطرف مغرب به روستاهای نعمت اباد وقدمگاه محدود می شود. **********************...

صفحه 1 از 1