بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بلوک

شهر بلوک

شهر بلوک

استان کرمان, بلوک

بلوک جدیدترین شهر کرمان روستای بلوک مرکز بخش اسماعیلی از توابع شهرستان جیرفت استان کرمان پس از تجمیع با روستاهای امیرآباد، حسین آباد و محمدآباد سفلی از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر بلوک شناخته می شود. ...