بلیط هواپیما تور خارجی

کاشان

دسته بندی مطالب بر اساس :
شعر بافی

شعر بافی

پارچه بافی گذارده شد. تاریخ دقیق اولین دستگاه بافندگی معلوم نیست ، شاید بتوان گفت هنر پارچه بافی در ایران قدمت چند ساله دارد .در حال حاضر حدود 50 دستگاه شعر بافی در محله ها و کارگاههای قدیمی شهر کاشان فعال می باشند . مواد اولیه این دستگاهها ، ابریشم طبیعی می باشد که نوسان قیمت ابریشم در طول سال به کم و زیاد شدن تعداد دستگاهها کمک...

صفحه 1 از 1