بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خورزوق

مسجد جامع خورزوق

مسجد جامع خورزوق

استان اصفهان, خورزوق

مسجد جامع خورزوق حدود 700 (هفتصد سال) قدمت دارد و در مرکز شهر خورزوق واقع شده است. ساختمان سلطان حضرت خورزوق که حدود200 سال قبل احداث گردیده و بر روی فراری قرار دارد که یکی از اولیا در آن دفن گردیده است. مسجد جامع آقا و مسجد سبزعلی از مساجد قدیمی شهر خورزوق می باشد. مسجد جامع قدیمی ترخورزوق که گویا به هزارسال...