رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

ایو اوغلی

دسته های دیگر استان آذربایجان غربی :

ایواوغلی
جمعیت : 3488 کد تلفن : 462 ایواوغلی یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. ایت شهر مرکز بخش ایواوغلی در شهرستان خوی است. بر پایه سرشماری سال 1385، ...