بلیط هواپیما تور خارجی

استان ها

استان قزوین

استان قزوین

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان قزوين از شمال به استان گيلان، از جنوب به استان مرکزى، از مشرق به استان تهران و از مغرب به استان زنجان و همدان محدود است و ۱۳۰۴ متر از سطح دريا ارتفاع دارد. استان قزوين با توجه به موقعيت جغرافيايى خود، مانند پلى، پايتخت کشور را به […]

استان مازندران

استان مازندران

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان مازندران با حدود ۲۴ هزار کيلومترمربع مساحت بين ۴۷ دقيقه تا ۳۸ درجه و ۵ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۳۴ دقيقه تا ۵۶ درجه و ۱۴ دقيقهٔ‌ طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است. درياى مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب […]

استان مركزی

استان مركزی

در نقاط شهرى ۹۹/۷۴ درصد و در نقاط روستايى ۹۹/۸۴ درصد بوده است. در فاصله سال‌هاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۵۶۰‚۱۸۶ نفر به استان وارد و يا در داخل آن جابجا شده‌اند. محل اقامت قبلى ۴۱/۹ درصد مهاجران ساير استان ها، ۱۲/۷ درصد شهرستان‌هاى ديگر همين استان و ۴۲/۹ درصد شهرستان محل سرشمارى بوده است. محل اقامت قبلى بقيه افراد، خارج از کشور و يا اظهار نشده است. مقايسه...

استان همدان

استان همدان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان همدان با مساحت ۲۰ هزار و ۱۷۲ کيومترمربع، ۱/۲ درصد از کل مساحت کشور را در بر مى‌گيرد. اين استان بين مدارهاى ۵۹ درجه و ۳۳ دقيقه تا ۴۹ درجه و ۳۵ دقيقه عرض شمالى و ۳۴ درجه و ۴۷ دقيقه تا ۳۴ درجه و ۴۹ دقيقهٔ طول […]

استان هرمزگان

استان هرمزگان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان هرمزگان با وسعت ۶۸۴۷۵/۸ کيلومترمربع، در جنوب ايران مابين مختصات جغرافيايى ۲۵ درجه و ۲۳ دقيقه تا ۲۸ درجه و ۵۷ دقيقهٔ عرض شمالى، و ۵۲ درجه و ۴۱ دقيقه تا ۵۹ درجه و ۱۵ دقيقهٔ طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ واقع شده است. اين استان از شمال […]

استان یزد

استان یزد

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان يزد در مرکز ايران بين عرض‌هاى جغرافيايى ۲۹ درجه و ۴۸ دقيقه تا ۳۳ درجه و ۳۰ دقيقهٔ شمالى و طول جغرافيايى ۵۲ درجه و ۴۵ دقيقه تا ۵۶ درجه و ۳۰ دقيقهٔ شرقى از نصف‌النهار مبدأ قرار گرفته است. اين استان از شمال و غرب به استان […]

صفحه 2 از 2