پل لاله دشت

پل تاریخی مورغانه پورد در روستای لاله دشت از توابع دهستان بلسبنه کوچصفهان بر روي نهر نورود ، در نزديکي جاده امروزي رشت – لنگرود واقع گرديده و ظاهراً از آثار دوره صفويه يا قاجاريه است. طول پل با احتساب دنباله آن در کنار روخانه 36 متر ، عرض آن (با احتساب جان پناه ها) 4 متر و حداکثر ارتفاع آن تا سطح آب حدود 40/5 متر است.

870