هتل پتروشیمی تبریز

مجتمع رفاهي پتروشيمي تبريز در بهترين نقطه آب و هوايي شهر تبريز و در بلوار استاد شهريار و با امكانات دسترسي آسان به مناطق اصلي و فرودگاه و ايستگاه قطار و اتوبوس در زميني به مساحت 1/5 هكتار و در فضاي سبزي به مساحت سي هزار متر مربع واقع شده است و نوع ساخت هتل به طرح معماري آنزيم ( با فضاي بازمياني ) اجرا شده است و داراي امكانات اقامتي ، ورزشي ، تفريحي ، فرهنگي و آموزشي وپارکینگ وسیع جهت استفاده هم ميهمانان عزيز داخلي و مهمانان خارجي مي باشد و در شمالغرب كشور جزو امكانات بي بديل مي باشد .

slide6

slide4

slide3

slide1

petroseimi-hotel-tabrize11

petroseimi-hotel-tabrize10

petroseimi-hotel-tabrize9

petroseimi-hotel-tabrize7

petroseimi-hotel-tabrize6

petroseimi-hotel-tabrize5

petroseimi-hotel-tabrize3

petroseimi-hotel-tabrize1