شک دوزی

نواری است كه با نخ های طلایی و نقره ای فلزی بافته می شود و بیشتر برای آستین، لبه و دور یقه پیراهن زنانه مورد استفاده قرار می گیرد.
ابزار كار شامل: هاون چوبی، قرقره، نوار فلزی طلایی و نقره ای است.

z2