روستای گلویج

فاصله با شهر (سنقر كليايي): 18 كيلومتر
موقعيت جغرافيايي: جنوب غربي شهرستان سنقر
روستاهاي اطراف: سردره- آينله-نجف آباد-شاهگدار-خياران-پيرسليمان-بلوطستان و…..

راههاي دسترسي: 1- جاده سنقر به سطر-شور آباد-شاهگدار-گلويج
2-جاده كرمانشاه سنقر- خروجي عباس آباد-زنگنه-نجف آباد-گلويج

محصولات كشاورزي: آفتابگردان- گندم- جو و …..

جاهاي ديدني: سراب روستا (بادبي 85 ليتر در ثانيه ( مهرماه 16 ليتر و فروردين ماه با 340 ليتر در ثانيه) – درخت تنومند چنار (چنارموج)-كوه (زن و مرد)- سد (در حال ساخت) و…

810

21

22

24

منبع : وبلاگ گلویج