روستای گسکمینجان

روستای گسکمین جان روستایی در دهستان مرکزی بخش شاندرمن شهرستان ماسال طوالش در فاصله 7 کیلومتری از بخش واقع شده است که از نظر تاریخی قدمتی بالغ بر 800 ساله دارد که این روستا دارای 234 هکتار زمین میباشد و از این مقدار زمین حدود 160 هکتار آن جزء طرح تجهیز اراضی بهسازی شده میباشد و مابقی زمین آن جز خشکی و خانه محوطه مسکونی و اماکن دولتی میباشد و دارای 192 خانوار و جمعیتی بالغ بر 768 نفر این روستا در دوران جنگ تحمیلی سه شهید گرانقدر :1- شهید سیدمهدی موسوی 2- شهید دادور حاجتی 3- شهید قربانعلی پوریاری را تقدیم به نظام و مردم انقلابی ایران نموده است در زمانهای قدیم به علت دارا بودن سادات علوی زیاد اسم این روستا سید محله نام داشت و در جنگ جهانی اول و دوم این منطقه در تصرف روسها بوده و گسکمینجان در آن زمان به روستا اطلاق شد از امکانات دولتی روستا میتوان پایگاه بسیج و شرکت تعاونی روستایی و خانه بهداشت روستایی و دارای مدارس در تمام مقاطع تحصیلی هم دخترانه و هم پسرانه میباشد روستای گسکمینجان از نظر منابع و مناظر طبیعی دارای چشم انداز فوق العاده زیبا میباشد و در منطقه ای کاملا جالگه ای و با پوشش گیاهی غنی و شبهه جنگلی واقع شده است.