روستای ورمیه

این روستا کوچک و بن بست است!طبیعت فوق العادی دارد و کوههای تالش اطراف آن را احاطه کرده اند جمعیت این روستا حدود300 نفراست اکثر مردم روستا کشاورز یا دامدار هستند.این روستا دارای خانه بهداشت و دبستان و دهیاری است.زنان این روستا اغلب در کارهای کشاورزی و دامداری به شوهرهایشان کمک می کنند و اوقات فراغتشان را صرف بافندگی انواع جوراب و شال کاموایی میکنند.سالانه تعداد زیادی از مسافران به این روستا می روند و از طبیعت این روستا استفاده میکنند.زیبایی منحصر به فرد این روستا با عبور رودخانه ای که از وسط شالیزارهای آن در وسط روستا میگذرد چند برابر شده است.این روستا به 3قسمت:آلیانا،اصلان محله و ورمیه تقسیم میشود.