رستوران شرزه شیراز

تقریبا میشه گفت شرزه قدیمی ترین و سنتی ترین رستوران شیرازه. فضای سنتی داخلی رستوران خیلی دیدنیه و موسیقی زنده خیلی گوشنوازی دارد. درضمن می توانید غذاهای خوشمزه این رستورانو با نون داغی که توی این رستوران پخته میشه، نوش جان کنید.

آدرس :ایران – فارس – شیراز خیابان زند, خیابان مسجد وکیل

شرزه 1

شرزه 2

شرزه 3

شرزه 4

شرزه 5

شرزه 6